Téma celotáborové hry: Motunui de Malokai

Za převedení deníčku z papírové do digitální podoby děkujeme Terce K. a Else.

Sobota 17. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno započalo naše čtrnáctidenní putování, které začalo neobvykle, jelikož jsme po dlouhé době nejeli autobusem, nýbrž vlakem. Poté, co jsme se všichni shromáždili na parkovišti, jsme vyrazili na vlakové nástupiště. Pro makaky byla cesta hororem, protože jim jejich objemná zavazadla drásala ruce i záda. Po velmi úmorné cestě vlakem jsme konečně dorazili do našeho vysněného tábora. Nadšení a úleva makaků byla zřejmá, jelikož všichni hned popadali jako mouchy, když jsme dorazili na místo tábořiště. Jelikož Štófi vyhrožoval brzkým deštěm, makaci urychleně postavili celý tábor. Slibovaný déšť se dostavil až o něco později, když makaci večeřeli Štófiho slavný, málo slaný buřtguláš. Makaci se rychle nahrnuli do stanů pro svoje pláštěnky a schovali se pod plachtu. Poté, co všichni dovečeřeli, Štófi rozdal instrukce k dalšímu dni. Když Štófi skončil s přednáškou, vzali s Aramem kytary a makaci jim dělali doprovodné zpěváky. Nakonec jsme si společně zazpívali Hajduly dajduly a šli jsme spát…

Napsala Maruška z 6. posádky s velkou pomocí Aničky a Káji ze 4. posádky 

 

Neděle 18. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno jsme se výjimečně probudili v 8 hodin. Poté následovala rozcvička se Štófim, která byla pro mnohé makaky velmi úmorná. Hned po rozcvičce jsme šli do vody a všichni se ochotně vykoupali. Pak následovala Terčina výborná snídaně, ke které byl chleba s marmeládou. Když jsme dojedli snídani, vedoucí si nás svolali k ohni a dozvěděli jsme se téma celotáborové hry, což je Moana. Potom jsme se společně přesunuli do lesa a rozdělili se do posádek podle živlu, co jsme dostali. Když jsme přišli zpátky do tábora, rozdělili jsme se do týmů a hráli až do oběda hru s rugbyovým míčem. K obědu byla výborná polévka od Terky a špagety s kečupem od Štófiho. Zatímco služba myla nádobí, ostatní měli odpolední klid. Po odpoledním klidu následovala hra, při které jsme si měli vybrat kapitána do posádky. Pak jsme se společně přesunuli na Lipno, kde si někteří makaci vyzkoušeli poprvé pádlovat. Když jsme se dostali zpátky do tábora, čekala nás už jenom večeře a informace k dalšímu dni, které nám vedoucí řekli u táborového ohně, u kterého jsme si i zazpívali.

Napsala Anička z posádky č.1 s pomocí Vojty a Žanet z posádky č.5

 

Pondělí 19. července

Milý suchonožní deníčku, 

dnes ráno jsme jako obvykle začali rozcvičkou, tentokrát v 7:30. Po ranním koupání ve Vltavě nám naše šikovná kuchařka Terezka s pomocí posádky číslo 1 připravila snídani, která obsahovala rohlíky s Nutelou. Rohlíky nám donesli tři zdatní hoši: Tomáš, Jakub a Matouš. Po snídani jsme začali balit tábor pod vedením Kameníčka. Tábor jsme stihli sbalit v rekordním čase 3 hodin.

Pak jsme si zahráli hru Good dog a dále bezejmenou hru, ve které jsme si poslepu spojili ruce a pak jsme se bez puštění museli zase postavit do kruhu. Po hrách jsme si dali dobrý oběd, chleba s česnekovou pomazánkou. Následně jsme se rozdělili do posádek a vypluli na výpravu. Po cestě jsme projeli tři jezy: Vyšší Brod, Herbertov a Rožmberk. Následně jsme se stavili na svačinu, ke které jsme dostali sušenku. Poté, co jsme dojeli do tábora, byli makaci zaskočeni blížící se bouřkou. Rychle jsme postavili tábor a schovali se do svých stanů, kde jsme déšť přečkali. Postavili jsme žrac a vyčkávali na výbornou večeři: těstoviny s omáčkou a cuketou. Po večeři jsme na chvíli šli k ohni a Štófi nám sdělil, co se bude dít zítra. Řekli jsme si dobrou noc a šli spát.

Za posádku číslo 2 napsala Simča s pomocí Marušky, Aničky, Amy a Tomáše 

z posádek číslo 6, 4, 1 a 5

 

Úterý 20. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno jsme se probudili v 8 hodin a poté začala rozcvička s Vojtou. Po rozcvičce jsme se šli koupat. Na snídani byl chleba s výbornou ředkvičkovou pomazánkou. Po výborné snídani byla přednáška o uzlech. Až skončila přednáška, šli jsme pro dřevo, když jsme přišli, začali jsme řezat a sekat dříví a někteří si udělali zkoušky. Na oběd byla čočková polévka a na druhé bylo maso s knedlíkem a výbornou omáčkou, kterou svět neviděl. Po obědě byla polední pauza, u které 3. posádka statečně myla nádobí. Jakmile skončila polední pauza, začala hra kámen, nůžky, papír, teď – všichni makaci si to velmi užili. Po hře jsme si šli zabalit kouzelňáčky a bivak. 

Na večeři jsme měli buchtičky se šódó. Po večeři 18 statečných šlo bivakovat do přírody. Po cestě jsme potkali býka, který se rozmýšlel, jestli se po nás rozběhne, ale naštěstí se nerozběhl. Šli jsme asi tak 1 hodinu, než jsme našli úkryt na spaní. Připravili jsme si spacáky a karimatky a šli spát. Noc byla velmi úporná, protože se někteří makaci rozhodli válet se na druhé makaky.

Za 3. skupinu napsali Víťa a Tadeáš.

 

Středa 21. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno jsme se probudili v půl sedmé, aby jsme vyrazili v sedm za zbytkem makaků, kteří mezitím ještě vyspávali na kopci. Když jsme se za nimi nakonec vydali i se snídaní, kterou jsme si rozdělili mezi posádky, potkali jsme na cestě hlučné stádo krav, které jsme museli velkým obloukem obcházet. Nakonec jsme i se snídaní dorazili v pořádku na kopec za ostatními. Poté, co jsme všichni dosnídali, jsme vyrazili směrem k Rožmberku. V Rožmberku jsme si po posádkách zahráli hru, ve které jsme museli vyluštit skryté zprávy. Poté, co se všem podařilo je vyluštit, začali jsme připravovat přivezené lodě na plavbu. Během 30 minut jsme už všichni byli připraveni vyplout směrem k tábořišti, kde už nám začala naše nejmilejší kuchařka Terezka připravovat oběd. I přestože plavba byla krátká, se naší posádce povedlo skoro zlomit pramici, ale díky pomoci Forestů se nám nakonec podařilo pramici zachránit. A naštěstí jsme všichni nakonec dorazili v pořádku do tábora, kde už na nás čekal k obědu luxusní těstovinový salát. Po vydatném obědě byl 1h odpolední klid, po kterém se všichni vydali sbírat chrastí na slavnostní oheň. Když jsme ho už nasbírali dostatek a připravili slavnostňák, šli jsme se všichni vykoupat do osvěžující Vltavy. Ještě před slavnostňákem jsme se navečeřeli a připravili k ohni. Když už všichni byli připraveni, šli jsme si sednout k ohni a po zbytek večera jsme byli u něj. Nakonec jsme si zazpívali Hajduly Dajduly a šli spát.

Napsala Anička z posádky č.4 s pomocí Amy a Kuby 

 

Čtvrtek 22. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno jsme se mohli vyspat o něco déle a budíček jsme měli v osm hodin. Probudil nás líbezný hlásek Verči. Rozcvičku měl Forest, který nás překvapil dlouhou tratí, jež jsme museli uběhnout, ale tomu protažení moc nedal. Po umytí ve Vltavě se makaci bez váhání vrhli na plnění svých zkoušek, dokud nám Kubeš neudělal velmi záživnou a zajímavou přednášku o první pomoci. Na konci přednášky jsme dostali sladké oharky a Štófi si vzal na starost rychlokurz práce s buzolou, který se nám hodil na odpolední hře. Ani ne tak dlouho po rychlokurzu jsme pojedli vydatnou polévku a výpečky se zelím. Hned po obědě probíhala příprava jednotlivých posádek na odpolední hru, na kterou se ovšem makaci moc těšili. Posádky byly vzestupně vysílány pokaždé po deseti minutách a posádka, která startovala, běžela měřenou, fáborky označenou trasu. Na trase jsme sbírali různé šifry, určovali trasu na křižovatkách podle odpovědí na otázky, sbírali bonusové body a nakonec se marně snažili najít své šutry elementů.

Odpolední hra tedy trvala až do večeře, která obsahovala fenomenální boloňskou omáčku s těstovinou a byla zakončena usednutím k ohni, u kterého nás Štófi seznámil s plánem na další den a vyplutí na Zubří louku. Dále nám Tomáš zatancoval s některými makaky na Lokomotivu, zazpívali jsme si pak pár písniček a šli spát, abychom byli ready na vyplutí na Zubří louku následující den.

Za posádku číslo 5 napsala Žanet a Tomáš s Honzovou a Aniččinou pomocí
ze 4. posádky 

 

Pátek 23. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno jsme měli budíček v sedm hodin, který byl následován jako vždy ranní rozcvičkou, kterou si vzal na starost Štófi. Po rozcvičce následovala vydatná a výborná snídaně od Terky. Následovalo balení tábora, který si vzal na starost Ondra. Tábor jsme sbalili za luxusní tři hodiny. Poté jsme dali pramice do vody a vydali se na plavbu. Na plavbě nás čekalo šest jezů, na který se makaci velice těšili. Cestou jsme projížděli Českým Krumlovem, kde na nás čekaly jezy. Jeden z nich byla jez Lyra, který zkoušeli sjet Kubeš a jeho dva háčci Anička a Vojta. Ze začátku to vypadalo, že to v pořádku sjedou, ale potom se pramice začala plnit vodou a začala se potápět jako Titanic. Jako druzí šli sjet Lyru Štófi s Forestem. Štófi s Forestem vypadali o něco nadějněji, avšak Štófimu uplavalo pádlo. Štófi se snažil své pádlo chytit a při tom udělal akrobatický kotoul do vody. Potom začali Lyru sjíždět kánoje, které to úspěšně zvládly. Mezitím makaci přetáhli pramice přes Lyru. Pokračovali jsme dál Českým Krumlovem, kde jsme se střetli s Raky. Tam se odehrála malá vodní bitka, ze které jsme vyšli mokrý. Každopádně potom jsme pokračovali dál, až jsme dorazili na Zubří louku, kde jsme začali vybalovat tábor pod vedením Pabla. Úspěšně jsme to zvládli a za odměnu jsme měli jako vždy skvělou večeři od Terky. Potom jsme si sedli k ohni, zazpívali, řekli jsme si, co se bude dít další den a šli jsme do hajan.

Za posádku číslo 6 napsala Eva s velkou pomocí Zuzky z posádky číslo 2

 

Sobota 24. července

  • 8:00 budíček s Luckou byl velmi protahující
  • snídaně mrkvová pomazánka s vejcem
  • dopolední program hra s Raky velmi rychlá a ostrá
  • svačina jablečné pyré s piškoty velmi uspokojující 
  • oběd bílá zelňačka se zelím, guláš s knedlíkem
  • odpolední program hra na myšlení, Kubešovo stanoviště velmi fyzicky náročné, Elsino stanoviště lehké na pamatování, například “Kalaimamahu” 
  • večeře zelená krupicová kaše od Shreka a Fiony, jídlo od Raků kuřecí vývar s kuřecím masem, před večeří jsme šli pro Mauiho k hnojáku
  • po večeři zahlásil Štófi makačák

napsal: Honza z posádky č.1 s pomocí Vítka z 6. posádky

 

Neděle 25. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno jsme mohli spát déle a nemuseli jsme jít do vody, protože je makačák. Naši lodivodi převzali od vedoucích tábor a až do večera se o nás budou starat oni. Ranní rozcvičku si vzal na starosti Tomáš a dal nám pořádně zabrat. Ke snídani nám posádka číslo 1 namazala výborné rohlíky s čokokrémem. Potom nás lodivodi poslali nasbírat borůvky a po návratu následoval oběd. K obědu byly VÝBORNÉ čínské polévky a těstovinový salát. Následoval polední klid, po kterém jsme museli jít na borůvky znova, aby nám to vystačilo na svačinu. Ale svačina opravdu stála za to. Ke svačině nám dali spoustu sladkého tvarohu s vlastnoručně nasbíranými borůvkami. Poté bylo osobní volno až do doby, než přišla bouřka, takže jsme rychle přesunuli věci pod plachtu a lodivodi začali vařit večeři, ke které si dáme langoše. Z malého deštíku se nakonec stala obrovská bouře a voda zatékala pod stany i do žracu, takže naši kuchaři se s večeří ještě chvíli zpozdili, ale nakonec jsme se výborných langošů přece jen dočkali.

Za posádku číslo 2 napsal Tomíno

 

Pondělí 26. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno jsme se probudili o dvě hodiny dříve než obvykle, bylo to opravdu příjemné probuzení. Ráno jsme bohužel přišli o rozcvičku a koupání, protože jsme museli brzo ráno vyrazit na lodě a jet do Zlaté Koruny. Snídaňu jsme měli na lodích. Byla to příjemná snídaně, Vojta a Vítek si hráli cestou na botaniky. Dále jsme se plavili po Vltavě a sjeli jez ve Zlaté Koruně. Potom jsme šli pěšky do Tesca, kde si každý makak nakoupil něco na zub. Po nakupování v Tescu jsme se vrátili do tábora. K obědu bylo kuře na karin s fazolovou polévkou. Poté byla Einsteinova hádanka, kterou nevyluštily 3 posádky, následovala výborná večeře od Terky: nočky s borůvkovým polevem a zakysanou smetanou. Potom byl oheň, kde Štófi sdělil informace o zítřku.

napsal: Tadeáš, Vítek a Honza z 1. posádky

 

Úterý 27. července

Milý suchonožní deníčku,

dnešní ráno bylo pro některé z makaků velmi ponuré, protože jim bylo velmi špatně. Proto na velkou hru do Českého Krumlova šla jen asi polovina makaků. Když jsme dorazili na místo hry, musela se naše posádka spojit s posádkou číslo 3, jelikož v obou posádkách zůstali jen dva makaci. Hra započala tím, že Terka dala každé posádce jednu šifru, která nás měla dovést k další, u které se měl nacházet zlatý korálek. Takto to šlo pořád dokola, dokud jsme nenarazili na poslední šifru a neběželi zpátky za Terkou na náměstí, kde jsme jí odevzdali korálky. Po hře jsme dostali rozchod, který makaci většinou využili na nakoupení nejrůznějších věcí. Když skončil i rozchod, šli jsme na parkoviště, kde jsme se převlékli do plavek, pak jsme odnosili lodě do vody a vypluli zpátky do tábora. Na plavbě se makaci osvěžili vodní bitvou a než se nadáli, byli  jsme zpátky v táboře. K obědu jsme dostali výborné kuře na paprice a po obědě následoval odpolední klid. Po odpoledním klidu všichni člunaři kromě Matyáše s Forestem, Yogym a Fifíkem připravili slavnostní oheň, který se nakonec odložil na zítra.Ke svačině byl meloun a müsli tyčinka. Večer jsme si sedli k ohni, zazpívali si pár písniček, na dobrou noc jsme si dali Drápy a šli spát.

Za posádku číslo 4 napsala Kája

 

Středa 28. července

Milý suchonožní deníčku,

stav nakažených živých-mrtvých makaků se zlepšil. Ruda zvolil zajímavý a originální způsob buzení makaků, a to jeho ranní hrou na kytaru. 

Sice nebyla rozcvička, ale za to pořádná koupel ve Vltavě.

Dnešek byl zvolen jako den odpočinku, aby se naši živí-mrtví makaci zotavili a zbytek živých a plnoschopných makaků a vedoucích odpočinul. Po snídani se dopoledního programu zhostil Ondra a Misha a hráli jsme hru s hobokem, ocásky a brouky, u kterých se sbírali papírky ústy a ne rukama. 

Zbytek dopoledne bylo volno. To panovalo přes oběd až po konec odpoledního klidu a makaci vesele chillovali.

Na odpolední program jsme se rozdělili do posádek a střídali se na stanovištích, jako třeba loupání brambor, lukostřelba s Rudou a topení jednoho člena své posádky a pak vylovit jako sumce. Pak jsme se všichni připravili na slavnostňák, kde bylo povýšeno pár makaků na vyšší hodnost, zazpívalo se pár písniček, seznámilo se s plány na další den a šlo spát.

Za posádku číslo 5 napsal Tomáš s menší pomocí od Sími ze 2. posádky a Kuby
ze 4. posádky

 

Čtvrtek 29. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno jsme vstali o něco dříve v 7:30. Vzbudil nás Štófiho líbezný hlas. Vynechali jsme tradiční rozcvičku a šli do vody si umýt záda. 

Pod taktovkou Matyáše jsme začali balit tábor. V rekordním čase jsme měli sbaleno a mohli vyrazit na plavbu. Dnes nás čekal pouze jeden jez ve Zlaté Koruně. Poobědvali jsme na neznámé, leč příjemné louce. K obědu byla výborná ředkvičková pomazánka. Pokračovali jsme v plavbě dál, projeli několik zatáček, ve kterých si makaci zkoušeli kormidlování pramic. Konečně jsme přijeli na tábořiště pod zříceninou hradu Dívčí Kámen. Misha si vzal na starost rozbalení tábora. Když bylo tak hotovo, tábor se rozdělil na dva týmy – elitní jednotka, která jela do Boršova na kanoích a druhý tým se zatím flákal v táboře.

Elitní jednotka se vylodila v Boršově a začal jejich 11-ti kilometrový běh. (Poznámka pisatele: Pořád mě bolí kolena z chytání zajíců.)

Když jsme se konečně všichni dostali k večeři, dostali jsme výbornou hrachovou kaši s klobásou a kyselou okurkou.

K ohni jsme si sedli v hojném počtu, protože přijelo několik lidí na návštěvu. Zazpívali jsme pár písniček, Štófi řekl info o dalším dni a šli jsme spát.

Za posádku č.6 napsal Misha s lehkou pomocí Ondry z posádky č.2

 

Pátek 30. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno jsme se probudili na dalším, za to posledním tábořišti našeho putování. Jako rozcvičku jsme všichni kromě pár jedinců, kterým bylo stále ještě špatně, doběhli výklusem ke sprchám. Voda byla o dost čistší, než voda v řece, ve které jsme se doposud koupali. Po důkladném vysprchování jsme se všichni nasnídali výborné snídaně a měli chvíli volno. Poté byli starší makaci pověření jít na dřevo na slavnostní oheň a zbytek makaků šel hrát hry, které měl na starosti Matyáš z posádky č.3. Hráli jsme štafetu a agresivní kačenky, které se spoustům makaků líbily. Pak jsme se šli vykoupat, kvůli velkému vedru, přitom přijeli největší makaci se dřevem. Poté už následovala první fáze hry, při které jsme obíhali šest stanovišť, jako třeba střílení z luku u Rudy, nebo skok z místa do dálky u Elsy. Přičemž jsme zabíjeli démona Te Ka. Po první fázi hry jsme se šli naobědvat výborné mrkvové polévky s levnějšími bezlepkovými písmenky a rajské s masovými koulemi. Po vydatném obědě posádka č.1 myla statečně nádobí, zatímco ostatní makaci měli odpolední klid. Poté následovala druhá fáze hry, na kterou jsme všichni měli nacvičit taneček a naučit ho Mauiho, se kterým jsme taneček využili ke zničení démona lávy Te Ka. Pak následovala rychlá svačina v podobě melounu. Po bitvách s melounovými peckami jsme byli postupně vysíláni na třetí a poslední fázi závěrečné hry. Při této hře jsme luštili šifry, které nás posílaly na další stanoviště, při které některé posádky šly nevyznačenou dobrodružnou zkratkou. Na konci hry jsme přinesli elementy života bohyni Te Fiti, které jsme navrátili její sílu. Při cestě nazpět do tábora jsme stopli staré vojenské auto, ve kterém jelo 11 makaků a 2 dospělí. Před večeří se všichni makáčci umyli a k večeři si vychutnali výborné tortilly s česnekovým dipem a zeleninou. Po večeři jsme usedli k poslednímu slavnostnímu ohni, při kterém byl bohatý program. Spoustu povýšených makaků, dokonce i do hodnosti kormidelníka. Poté se vyhlásil makak roku, kterým byl Pablo. Poté už jen následovalo vyhlášení výsledků celotáborové hry a chálování posádkových dortů. Po chálování bylo už jen spoustu dobrot a hodně písniček. Poslední táborové hraní na kytaru přerušila velká bouře, která zahnala zbývající makáčky do spacáčků.

Za posádku č.1 napsala Anička s pomocí Kameníka a Víti z posádky č.6 

 

Sobota 31. července

Milý suchonožní deníčku,

dnes ráno nás probudil Štófiho medový hlásek a oznamoval, že dnes je rozcvička i koupání ve vodě dobrovolné. Poté, co dobrovolníci dorazili nazpět, nám Terka uvařila úžasnou tuňákovou pomazánku a začali jsme balit tábor. Po zabalení našich osobních věcí nám je nahoru do Třísova vyvezli patrolem a zavazadla hlídali Pilot s Oliverem a Kubou. Po úplném dobalení tábora jsme si všichni došli do kiosku a vyrazili pěšky do Třísova. Momentálně se válíme na hromadě zavazadel a čekáme na příjezd autobusu.

Za posádku číslo 2 napsal Tomíno