Výcvik tajných agentů

Upozornění: Může vzbuzovat nostalgii, až lítost. Zveřejněno v originálním znění, neprošlo cenzurou, ani pravopisnou korekturou. Za převedení rukopisů do digitální podoby děkujeme Terce K.!

Sobota 18.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
v sedm hodin ráno jsme měli být na horním parkovišti hlavního nádraží v Praze. Když přijel autobus, tak jsme do něj naskočili a jelo se. Cesta byla dlouhá, a tak si někteří schrupli. Mohlo se jíst v autobuse, což mě překvapilo. Po asi 3. hodinové jízdě jsme byli na místě, ale začalo pršet, tak to bylo obtížnější, ale zvládli jsme to. Při dešti jsme postavili stany, potom jsme stavili žrastan a spacstan. Někteří nesli vodu a někteří se ptali na další práci. V dalších minutách jsme si nesli věci. Za dvě hodiny byl táborák, kde nám Štofi řekl info o příštím dnu, potom byla akce, která se týkala téma, v příštích minutách jsme šli spát.
Lukáš Videlka

Neděle 19.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno nás Štofi vzbudil nezvykle brzy, protože spousta makaků vstala ještě před budíčkem. Při rozcvičce jsme měli celkem dlouhý běh a po téhle rozcvičce jsme šli letos poprvé do studených, mokrých, proudících vod Vltavy. Poté jsme šli na snídani, která se skládala z chlebů namazaných sladkou lepkavou pochutinou. Snídaně byla dobrá, ale museli jsme se přesunout do lesa, abychom hráli hru, při které si nás rozdělili do posádek. Když jsme byli rozděleni, šli jsme sbírat dřevo. Poté, co silní makaci nasbírali dřevo, tak jsme šli na oběd. K obědu bylo kuře s rýží. Po obědě byl polední klid. Po poledním klidu šli makaci z první, třetí a páté posádky vyzkoušet pramice a druhá, čtvrtá a šestá posádka šla řezat dřevo. Pak jsme si to vyměnili a my šli hrát ocásky. Když jsme dohráli a dopádlovali, tak jsme šli hrát hru o kapitány. A když jsme dohráli, šli jsme na večeři, ke které byla krupicová kaše. Po večeři jsme si všichni sedli k ohni, zazpívali si pár písniček a pak Hajduly dajduly a šli jsme spát.
Napsala Kája s pomocí Zuzky a Aničky z pátého oddílu.

Pondělí 20.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno jsme vstali v 7.30 tak nějak. Následovala rozcvička, jako vždy ji vedl Štofi. Po rozcvičce jsme se šli koupat. Následovala snídaně. Po snídani jsme šli balit. Poté jsme šli skládat stany, alespoň většina. Po skládání stanů jsme šli házet věci do auta. Poté byla svačina. Pak auta odjeli na další tábořiště. Mezi tím, co jsme čekali, až se vrátí Štofi a Aram, jsme hráli hru Good dog. Samozřejmě ten lepší tým vyhrál. Pak následovalo koupání. Pak následoval oběd, což byl chleba s česnekovosýrovou pomazánkou. A stále jsme čekali než přijedou Štofi a Aram. Když přijeli, tak bylo na čase odplout. Každá posádka nasedla do svojí lodi se svým kapitánem, a vyrazili jsme. U prvního jezu jsme kupodivu všichni přežili. I Tomíno, který byl kormidelník, u kterýho jsme předpokládali, že skončí u levého nebo pravého háčka. Pak jsme se stavili na svačince. Než jsme stihli doplout k třetímu jezu byli jsme všichni mokří. Poté, co už jsme se blížili k našemu tábořišti, rozpoutala skupinka číslo 2 válku s Elsou. Když jsme dopluli do našeho tábořiště, začali jsme vyndávat stany z auta. Po nějaké době jsme dostavěli tábořiště. Následovala večeře. Pak večer u ohně jsme si zazpívali Hajduly dajduly a šli jsme si vyčistit zuby a pak spát. <3
Napsala Eva s pomocí Matouše.

Úterý 21.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno nás kvůli nutnosti nakoupit probudil Aram místo Štofiho okolo osmé hodiny ranní. Ranní rozcvička probíhala za trochu mlhavého počasí, ale i tak nám pomohla se pořádně probudit a protáhnout. Ke snídani jsme měli výbornou pomazánku s chlebem, po jejímž pozření jsme se rozdělili na dvě skupiny, ve kterých jsme se dozvěděli nově věci o uzlech a orientaci v přírodě. Než se skupiny prohodili, byli jsme obdařeni vydatnou svačinou, která obsahovala tvaroh ozdobený ovocem. Následoval delikátní oběd v podobě květákové polévky a rajské omáčky s masovýma kuličkama a knedlema. Po odpoledním klidu nám podrobně vysvětlili hru, na kterou jsme se následně vrhli. Po velmi dlouhé a pro některé velmi náročné hře, jsme byli odměněni výbornou večeří v podobě buřtguláše s chlebem. Následně jsme se oblékli do teplého oblečení, zazpívali si pár písniček u ohně, vyčistili si zuby a šli spát.
Napsala Maruška s pomocí Tomáše.

Středa 22.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno, když nás Štofi vzbudil v 7.30, tak jsme měli neobvyklou zvláštní rozcvičku. Rozcvička proběhla stylem prasat rochnějících se v blátě. Až po rozcvičce jsme pochopili, proč jsme si měli brát povinně mýdlo. Voda byla studená jako obvykle, ale jelikož jsme byli celí od bláta, tak to byla až ta druhá nejhorší věc, která nám vadila. Po ranní koupeli jsme všichni dostali výbornou ovesnou kaši na výběr se vším možným. Poté jsme si všichni museli vyčistit zuby u čehož jsme museli cvičit. Potom jsme si museli všichni uklidit stany, protože nám je bodovali. Pak se posádky rozdělily. Posádka č.1 šla na zátěžové testy, posádka č.2 šla střílet ze vzduchovek a zbylé posádky šly řezat dřevo, pro které předtím všichni došli. Po asi 30 min. se posádky prostřídaly a poté ještě jednou. K obědu, který vařil Kameník byla fazolová polévka a opravdu dobré nočky se smetanou a ovocnou směsí. Při odpoledním klidu se začaly hrát vedlejší hry, které potrvají přes celý tábor, ale jedna hra se již začala hrát znova, protože vrah byl opravdu nenápadný. Po odpoledním klidu se začaly luštit šifry, které jsme předchozí den posbírali během hry. Pořadí posádek bylo 1, 2, 4, 6, 5 a 3. Poté jsme se museli shromáždit a tajní spřátelení agenti nám řekli, že se musíme přemístit na noc jinam. Když agenti odešli, tak jsme si sbalili věci a předělali tábor, abychom zmátli Heillose. Vyrazili jsme rozdělení do třech posádek asi ve 20.00 a zbylé dvě skupiny po nás. Po cestě se setmělo a ostatní skupiny nás předběhly. Po asi 2 hodinách jsme dorazili na louku u rybníka, kde jsme si všichni rozbalili bivak a usínali pod širákem.
Napsali: Anička s pomocí Pilota.

Čtvrtek 23.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
dnes ráno jsme se probudili na bezpečném místě ukrytém před Heillosem. Po prvním probuzení jsme se začali připravovat na zpáteční cestu do tábora. Během balení jsme i snídali chleba s pomazánkou, která nám velice chutnala. Po výtečné snídani jsme se vydali na dlouhou cestou do Rožmberku, odkud jsme se měli vydat po Vltavě do tábora. Během naší dlouhé cesty k našim plavidlům jsme se kochali krásnými výhledy a přírodou. Poté, co jsme dorazili do Rožmberku, jsme dostali ke svačině tatranky, které jsme s chutí snědli. Když jsme dojedli, připravili jsme se k vyplutí a vypluli jsme směr tábor. Plavba se však i přes svoje krátké trvání neobešla bez vodních válek, při kterých mnozí z nás byli mokří víc, než by jim bylo milé. Po naší krátké plavbě jsme dorazili mokří, ale natěšení k obědu, který nám připravila naše oblíbená kuchařka Terka. K obědu jsme dostali velmi dobré řízky s vařenými bramborami a okurkovým salátem. Po výtečném obědě byl polední klid a byli jsme všichni svoláni, abychom jsme se šli koupat, poté i do týmů, abychom byli rozděleni do skupin, ve kterých půjdeme na přednášku zdravovědy a atletický výcvik. Před vystřídáním jsme dostali svačinu, která se skládala z jogurtu a müsli. Po vystřídání a skončení zdravovědy a atletického výcviku, při kterém jsme si procvičili svoje nohy, ale i zkušenosti se střílením, jsme šli na večeři, ke které byly boloňské špagety, po kterých byl táborák, při kterém dostala pádlem i Elsa a Aram. A po pár písničkách jsme šli spát.
Napsala Anička z posádky č.5.

Pátek 24.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno jsme se probudili okolo sedmi třiceti a Štofi nás překvapil velice krátkou rozcvičkou. Po koupání jsme měli vydatnou snídani, která se skládala z vánočky, másla a marmelády. Když makaci dosnídali, rovnou se vrhli na balení svých věcí a stanů. Ti, kteří měli již sbaleno, pomáhali s balením celého tábora. Poté, co jsme dobalili celý tábor a naložili věci do auta, jsme si rozdali pádla a vesty. V dalším okamžiku jsme vyrazili na vodu a v tu chvíli se nám začalo kazit počasí. Po nějaké době jsme se zastavili na obědě u Pískárny. Oběd tvořil chleba s vynikající ředkvičkovou pomazánkou, kterou si většina makaků s radostí přidala. Někteří kluci pískali do trávy. Vypluli jsme s plnými žaludky ze stanoviště. Po nějaké době začalo poprchávat a za chvíli se to změnilo v ledové kroupy. Na některých jezech jsme se cvakli. Český Krumlov jsme projeli velmi rychle a mezitím jsme se stačili i nasvačit. Když jsme se začali blížit k táboru, vysvitlo sluníčko. Dojeli jsme na cílové stanoviště a někteří makaci si udělali zkoušku základní záběry na pramici. Rychle jsme postavili tábora a dali si k večeři čočku s vajíčkem a chlebem. Poté jsme si zazpívali pár písniček u táboráku a šli jsme spát.
Napsala Luisa s pomocí Marušky, Aničky, Simony a Lukáše.

Sobota 25.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno nás vzbudil Aram na rozcvičku opět v novém prostředí. Rozcvička byla stejná jako vždy. Tedy až na koupání, při kterém nám člen kapitanátu měřil čas, za jak dlouho vlezeme do vody. Ke snídani byly rohlíky s vynikající vajíčkovou pomazánkou, kterou si všichni s chutí dali. Po vynikající snídani šla posádka číslo 6 mýt nádobí a ostatní posádky šly řezat dříví. Někteří makaci získali další možnost udělat zkoušku na plavčíka. Když bylo dřevo hotové, Aram a Štofi nám dali přednášku, jak rozdělat oheň na tři sirky a orientace v přírodě, ale ještě předtím nás rozdělili do dvou skupin. Posádka jedna, dva a tři šli za Aramem, aby jim vysvětlil, jak rozdělat oheň na už zmíněné tři sirky. Posádky číslo čtyři, pět a šest šly se Štofim do velmi blízkého lesa, aby jim vysvětlil, jak se orientovat v přírodě. Následovala svačina, k ní byly konfleiky s mlíkem. Po svačině se posádky vyměnily. Když přednášky skončily, byl už oběd hotový. Tak jsme se šli naobědvat. K obědu bylo kuře na paprice, které uvařil Pilot pod dozorem Terky. Po obědě jsme jako vždy měli polední klid. Po poledním klidu jsme šli na OPERACI IVA (I=intenzivní, V=výcvik, A=agentů). Při OPERACI IVA bylo osm stanovišť. Každé stanoviště bylo úplně jiné, například se tam objevili: střílení ze vzduchovky na víčka, lezení po lanech, držení se na stromech ve stylu koaly. Po operaci IVA byla svačina. Ke svačině byl zeleninový salát s dipem. Po svačině jsme hráli hru. Hra byla o tom, že jsme měli přenést lentilky z prvního ešusu do druhého ešusu pouhým brčkem. Po hře jsme měli chvíli volno. Potom byla večeře. Večeře byla opět výborná jako vždy. K večeři byla růžová krupicová kaše. Po večeři jsme si jako vždy sedli k ohni. Následně jsme se dozvěděli výsledky dnešních her. Ale nebylo to jako každý večer, jelikož vyhlásili MAKAČÁK. Pak jsme si zazpívali pár písniček, ale už bez kapitanátu. A pak jsme šli spát 😊.
Napsala Zuzka z p.č.1 s velkou pomocí Evy z p.č.2

Neděle 26.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
makačí noc byla velice náročná, dokonce některým makakům z toho bylo až nevolno. Několik makaků šlo navštívit Raky. Postupně makáčci odcházeli spát do svých stanů. Ráno se každý probudil podle nálady, ale oficiální budíček byl v 9. Rozcvičku jsme měli také, předcvičoval to Tomík a dalších pár makaků. Koupel v řece byla dobrovolná. K snídani (kterou připravili lodivodové) byly chleby s marmeládou. Zanedlouho po snídani jsme každý dostal kus melounu na svačinu. Dopoledne šli makaci na dřevo, asi dobrovolné (to nevím), a přitáhli strom. V táboře se mezitím vařil oběd, byly to špagety se zeleninovou omáčkou (z většiny to byla sice cuketová), ale makáčci si určitě pochutnali. Program nebyl nějak náročný, kdo chtěl, šel si zdřímnout, nebo si třeba hrát nějaký hry, nebo třeba pleskat na nohy (to je opravdu otravné). A aby se neřeklo, že se jenom válíme, šli jsme na borůvky, se kterýma se pak udělal jogurt s ovocem na svačinu. Byl opravdu dobrý, ale borůvek tam moc nebylo, protože makaci je snědli, a kdo si je snědl, nedostal je do jogurtu! Pak se zpracovávalo dřevo (ten strom) a střídalo se to s volnou zábavou. Někteří si zase pleskali rukama na nohy, je to čím dál víc otravný. Pak už byla večeře, poslední co nám lodivodi přichystali, byly to párky v rohlíku s čepičkou (patička rohlíku nahoře na párku). Tím asi končí tento den, bylo to fajn, ale vyčerpávající.
Za posádku číslo 2 napsala Erika se schválením Kameníka

Pondělí 27.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
dnes nás vzbudili v 5.30 všichni agenti s tím, že okolo našeho tábora právě proplul Heillos, a že musíme hned za ním. Sbalili jsme si věci do hoboků a jeli jsme. Cestou jsme se nasnídali. K snídani byl chleba s česnekovou pomazánkou. Po snídani jsme dorazili do Zlaté Koruny a tam jsme luštili šifry. Nám to moc nešlo, ale nakonec jsme to zvládli. Poté jsme běželi ke klášteru Zlatá Koruna. Přišli jsme na místo a tam byl vzkaz: Hahaha přišli jste pozdě, vraťte se zpátky. Dali jsme si nektarinku a šli jsme na vlak. Když jsme dojeli do tábora, byla zelňačka a těstovinový salát. Po poledním klidu jsme řezali dřevo, dělali zkoušky a dali jsme si sváču. Po sváče jsme šli na borůvky ke snídani, bylo to součástí celotáborovky. Pak byla večeře, oheň a šli jsme spát.
Napsala Johy z posádky číslo 3.

Úterý 28.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno nás Ruda vzbudil v 7.30. Rozcvička proběhla jako minulý týden v bahně, akorát to bylo trochu mírnější. Po rozcvičce jsme se nasnídali velmi dobré ovesné kaše s ovocem nebo marmeládou, cukrem, skořicí nebo kakaem. Pak jsme hráli hru, kde jsme museli hledat součástky na rušičku na rušení Heillosových signálů, kterou jsme poté skládaly a nějaké posádky ji ještě dodělávaly odpoledne. K obědu bylo kuře na Karin a zelňačka. Poté byl odpolední klid a pak jsme šli hrát kámen, nůžky, papír, ve kterém jsme byli nejlepší, ale posádka číslo 6 měla větší štěstí. Po hře byl čas na dodělání zkoušek, poté byla večeře, ke které byl výborný guláš, který vařil Ondra, a o zhruba půl hodinu později byl slavnostní oheň, který málem zničil déšť. U ohně byli povyšování plavčíci, kteří byli oholeni sekerou. Byly to Evča, Andělka, Luisa a Maruška. Potom jsme si zpívali písničky a šli spát.
Napsala: Anička s pomocí Matyáše a Pilota.

Středa 29.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno nás Štofi vzbudil krátkou rozcvičkou, po které následovalo koupání. Ve vodě jsme nebyli moc dlouho a začalo balení a přitom služba začala mazat snídani. Ke snídani jsme měli rohlíky s „čoko pomazánkou“ a marmeládou. Po dobalení celého tábora jsme daly kouzelňáčky do hoboků a mezitím jsme začali hrát pantomimní hru, kde šlo o ztvárnění pohádek. Každý z nás představil jednu pohádku, a poté stačilo dát lodě na vodu a vyrazit vstříc Dívčímu Kameni. Naše cesta se neobešla bez vodních bitev, při kterých někteří z nás nabrali spoustu vody. Po nějaké době jsme zastavili „U Vikinga“ na svačinu, při které byly sušenky a pak už se zase jelo do dalšího tábořiště. V tábořišti jsme vyndali věci z lodí a začali se stavbou tábora. Když se vše dostavělo, tak následovala skvělá večeře od Terky v podobě kaše, párku a salátku. Poté následoval oheň, při kterém jsme se dozvěděli, že bude noční hlídka, která putovala do dalšího rána a to, co se stalo v noci uslyšíte v dalším deníčku.
Napsala Simča s pomocí Berty, Adama a Aničky.

Čtvrtek 30.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno nás Verča vzbudila v 7:30. Rozcvička proběhla s Verčou v podobě vítání slunce a poté nás Lucka dovedla do sprch, kde jsme se všichni umyli. Po ranní sprše jsme se všichni nasnídali moc dobré mrkvové pomazánky s chlebem. Pak šla většina makaků řezat a štípat dřevo a někteří jedinci připravovali dřevo na slavnostní oheň. Potom jsme šli hrát formule 1, kde se posádky umístily v pořadí od 6. do 1. místa: 2, 3, 6, 1, 4 a 5. Po hře jsme se šli vykoupat a poté nás čekal výborný oběd, ke kterému byla polévka z červené čočky a guláš. Při obědě nám Ruda oznámil, že se musíme za 20 minut dostat na lodě. Dojedli jsme a začali si rychle balit kouzelňáky. Vyrazili jsme sice o trochu později, ale nakonec to ani nevadilo. Po plavbě jsme naložili lodě a nasvačili se okurek. Pak jsme se rozdělili na ty, kteří jeli vlakem, a na ty, co běželi do tábora. Byli to Ondra, Šimon, Tomáš, Matyáš, Kameník a Misha. Poté, co jsme všichni doběhli a dojeli do tábora, jsme se navečeřeli opravdu dobrých buchtiček s krémem. Po večeři jsme si zazpívali u ohně a pak šli spát.
Za posádku číslo 6 napsala Anička z posádky číslo 4 a přečetl Misha.

Pátek 31.07.2020
Milý suchonožní deníčku,
ráno nás Štofi vzbudil a šli jsme na klasickou rozcvičku. Samozřejmě jsme šli po rozcvičce do sprch. Když jsme se vrátili, šla posádka číslo 6 mazat snídani. K snídani byly chleby s marmeládou. Po snídani šli někteří makaci řezat a sekat dřevo. Po nějaké chvíli bylo dřevo hotovo a tak jsme šli na svačinu. Ke svačině byl jogurt s müsli. Následně jsme šli ke Křemži, protože bylo hrozné horko. Šla s námi Verča s Luckou. Hráli jsme tam hru, ve které každý řekl jedno slovo a z těch slov jsme vytvořili příběh. Když z toho byla už trochu smíchanina různých slov, tak někteří začali hrát hru, ve které jsme museli uhádnout, co si jeden myslí. Pak jsme po chvíli šli zpátky do tábora, kde jsme se dozvěděli, že dohrajeme celotáborovou hru. Ve hře bylo šest stanovišť, které byly rozmístěné: na aleji, pod hradem, na vyhlídce, u elektrárny, u opidumu a na louce. Když jsme dohráli hru, tak jsme měli krátkou přestávku, v přestávce jsme měli svačinu v podobě melounu. Pak jsme šli hrát druhou část poslední hry. Druhá část byly šifry. A v těch byl vzkaz, že je Heillos ve štole. Tak jsme se vydali do štoly. Heillose jsme dopadli a Štofi ho odvezl do vězení. Byla večeře, ke které byly tortilly. Následoval slavnostní oheň a vyhlášení míst v celotáborovce. A ještě pár povýšení. Rozdali se ceny a dorty, zpívalo se a pak se šlo spát.
Napsala Zuzka z posádky č.1.

Sobota 01.08.2020
Milý suchonožní deníčku,
dnešek je docela jiný než ostatní dny, protože dnes jedeme domů. Ráno sice začalo klasickým koupáním ve sprchách (vodopádech na Kamenici – Křemži, pozn. redakce), ale hned po příchodu ze sprch jsme začali balit, museli jsme vše pečlivě očistit, uklidit, zkontrolovat atd., aby to měl 3. turnus přichystané. Dnes je opravdu velké vedro a na louce není trocha stínu, takže byli všichni rádi, že už jsme to měli hotové. Poté jsme každý dostali balíček, co obsahoval chleba, smetanito, májku a bebíčka, pak jsme šli do stínu odpočívat ke Kamenici (pořád Křemži, pozn. redakce). Zapomněla jsem na snídani, to byl chleba s česnekovou pomazánkou. Pak jsme museli vyjít velice únavnou a vyčerpávající cestu do Třísova, tam jsme čekali na bus, pak přijel a tak jsme naložili ty baťohy a jeli jsme. Teď to píšu v tom buse, Štófi tu hraje na kytaru DRÁPY. Pak přijedem na hlavák a rozžehnáme se.
Napsala Erika za posádku 2.
Je tu vedro ☹.