Povodí Vltavy

Louka na břehu Vltavy určená pro vodácké tábory.